ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บริหารตรวจวินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ ตามโครงการให้บริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2558
 • หมดเขต    25/09/2558
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294