ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างวางท่อ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-0519
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2558
 • หมดเขต    09/10/2558
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294