ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะของเทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 รวมจำนวน 262 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-1561
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/09/2558
 • หมดเขต    07/10/2558
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294