ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 หรือสบถามได้ที่ 0-5335-5270
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/10/2558
 • หมดเขต    12/10/2558
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294