ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1-6
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1-6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-7062
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2558
 • หมดเขต    20/10/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294