ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5313-2362
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2558
 • หมดเขต    21/10/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294