ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร
 •     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   22/07/2550
 • หมดเขต    25/07/2550
 • อ่าน   700
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294