ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลงานจ้างเหมาดำเนินงานบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประมูลงานจ้างเหมาดำเนินงานบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนน คสล. ณ ถนนสามแยกทางหลวงหมายเลข 121 เชื่อมตำบลบ้านแหวน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5313-1532
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2558
 • หมดเขต    16/10/2558
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294