ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2558
 • หมดเขต    15/10/2558
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294