ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนดชตนา จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2034
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนดชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2558
 • หมดเขต    12/10/2558
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294