ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    22/10/2558
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294