ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไซ-บ้านห้วยยาบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5398-4159
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    20/10/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294