ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5398-4159
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    16/10/2558
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294