ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 44 ใบ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 44 ใบ เพื่อใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-6100
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    19/10/2558
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294