ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลสันพระเนตร
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลสันพระเนตร จำนวน 6 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-3602
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    22/10/2558
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294