ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน สวนสน-ปิงโค้ง จำวน 14 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1110
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/10/2558
 • หมดเขต    16/10/2558
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294