ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตัั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5200
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2558
 • หมดเขต    22/10/2558
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294