ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประมูลโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก โคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-7380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2558
 • หมดเขต    21/10/2558
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294