ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส)
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2558
 • หมดเขต    20/10/2558
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294