ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 220 วัน (เฉพาะวันทำการเปิดเรียน) จำนวนเด็ก 77 คน ราคากลาง 20 บาท/คน/วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9494
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    27/10/2558
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294