ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าแดด
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าแดด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2558
 • หมดเขต    04/11/2558
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294