ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านทรายมูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2558
 • หมดเขต    30/10/2558
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294