ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแม่โจ้-, บ้านแม่เลิมม และบ้านแพะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-3021
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2558
 • หมดเขต    04/11/2558
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294