ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจนาดกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตัั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-0267
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2558
 • หมดเขต    05/11/2558
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294