ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านป่าเกียะ , บ้านหล่ายโต้ง, บ้านใหม่สตรอ , บ้านแม่ยางห้า, บ้านบ่อแก้ว ,บ้านห้วยเต่า และบ้านเด่นฮ่อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5877
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2558
 • หมดเขต    10/11/2558
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294