ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์ควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2558
 • หมดเขต    10/11/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294