ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2228
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2558
 • หมดเขต    13/11/2558
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294