ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ระยะที่1 หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-8222
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2558
 • หมดเขต    09/11/2558
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294