ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างบุคลากรถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีงบประมาณ 2559
 •     สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างบุคลากรถ่ายภาพแบบและบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2363
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรภาค 8 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2558
 • หมดเขต    05/11/2558
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294