ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อราและสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลง จำนวน 3 รายการ
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อราและสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2558
 • หมดเขต    13/11/2558
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294