ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2956
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • หมดเขต    12/11/2558
 • อ่าน   154
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294