ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการขุดลอกลำน้ำขาน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการขุดลอกลำน้ำขาน ระหว่างบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 2 ช่วง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • หมดเขต    16/11/2558
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294