ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1230 ตอนบ้านใหม่ - ห้วยแก้ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-0676
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • หมดเขต    12/11/2558
 • อ่าน   173
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294