ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำด่านตรวจ
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำด่านตรวจ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านตรวจของตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0000 ต่อ 5420
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • หมดเขต    11/11/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294