ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักแฟลตรับรอง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบแปลน
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักแฟลตรับรอง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบแปลน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • หมดเขต    18/11/2558
 • อ่าน   186
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294