ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโจ้-หนองผำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2558
 • หมดเขต    24/11/2558
 • อ่าน   181
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294