ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง จำนวน 5 ชุด ดังนี้ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 13 รายการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 รายการ ห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 11 รายการ และครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 65 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   754
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294