ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้ือเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    20/11/2558
 • อ่าน   147
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294