ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-3039
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • หมดเขต    23/11/2558
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294