ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
 •     เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 4 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-0775
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2558
 • หมดเขต    26/11/2558
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294