ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชีัยงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ การคลังและพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 2211
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชีัยงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/12/2558
 • หมดเขต    04/12/2558
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294