ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/12/2558
 • หมดเขต    09/12/2558
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294