ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 2054
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    16/12/2558
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294