ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ(รถขยะอัดท้าย ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ(รถขยะอัดท้าย ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 5270
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    22/12/2558
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294