ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซ,) ขนาด 1 ตัน แบบมัช่องว่างด้ายหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 9307
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    23/12/2558
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294