ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โอเวอร์เลย์ บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 และสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ปางไม้ตะเคียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 9395
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    22/12/2558
 • อ่าน   175
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294