ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    15/12/2558
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294