ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ)
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของได้ที่ ห้องพัสดุ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทำการขายทอดตลาดในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8829
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    23/12/2558
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294