ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้ กระยาเลยท่อน ที่ทำออกจากบริเวณที่จังหวัดลำพูน
 •     องค์การอุตสากรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจำหน่ายไม้ กระยาเลยท่อน ที่ทำออกจากบริเวณที่จังหวัดลำพูน ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน รวม 4 กอว จำนวน 541 ท่อน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ องค์การอุตสากรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5356
 • หน่วยงาน    องค์การอุตสากรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2558
 • หมดเขต    16/12/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294