ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างโรงน้ำดื่มระบบReverse Osmosis บ้านแม่ต๋อมใต้ จำนวน 1 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแดง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างโรงน้ำดื่มระบบReverse Osmosis บ้านแม่ต๋อมใต้ จำนวน 1 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแดง บ้านแม่ระมิด และบ้านมะหินหลวง จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5346 7140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/12/2558
 • หมดเขต    06/01/2559
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294